کوه های قشم همراه با عکس

. کوه های قشم همراه با عکس . کوه های قشم همراه با عکس   بی شك در دوران پیش از تاریخ آنچه امروز جزیره قشم خوانده می شود زیر آبهای همیشه خلیج فارس قرار داشته است . اما بر اثر تحولات درونی سطح آب فروكش كرده و بخشهای بر آمده زیر دریایی به صورت جزیره در آمده اند . در این جزایر ، از جمله قشم كوههای كم ارتفاع فراوان است . کوههای قشم سطح این كوه ها را لایه های مرجانی اسفنجی و دوكفه ای ها پوشانده اند كه خود موجب حفاظت خاكهای نرم شیست و مارن زیر سطح مرجانی شده است . با وجود این بادها بارانها و طوفان های باران زا كه تقریباً موازی و با زاویه كمی از زمین می وزند باعث فرسایش تنه كوه ها و فرو ریختن پوشش های مرجانی شده اند . در اثر این فعل و انفعال طبیعی نمادها و تندیس های دیدنی و زیبایی در سراسر جزیره پدیده آمده كه از همین حیث نیز جزیره قشم و جزایر اطراف آن را از دیگر جزایر خلیج فارس ممتاز و به راستی استثنای كرده است.