مسجد جامع تورجان همراه با عکس

.
مسجد جامع تورجان همراه با عکس
.
مسجد جامع تورجان همراه با عکس
.
” تورجان” یكی از روستاهای شهرستان سقز و مركز دهستان تورجان است كه در20 كیلومتری غرب مسیر سقز- بوكان قرار دارد. مسجد قدیمی در داخل روستای تورجان قرار دارد و از نظر معماری در زمره مساجد سبك بومی منطقه كردستان است.بنای این مسجد دارای یك شبستان اصلی با شش ستون در دو ردیف سه تایی است. در ضلع غربی شبستان محوطه ای وجود دارد، كه ایوانی ستون دار رو به سمت جنوب در آن مشاهده می شود. در ضلع جنوبی شبستان سه ستون چوبی تعبیه شده است. مسجد روی یك صفه سنگ چین شده، ساخته شده است. در مقابل ایوان جنوبی، بقایای حوض آبی وجود دارد كه تمامی از سنگ تراشیده شده است.عمده مصالح این مسجد از سنگ، خشت و آجر است. در سقف نیز تیرهای چوبی به كار رفته است. در ورودی اصلی و قدیمی مسجد با دخل و تصرف های جدید در بنا مسدود ، و این امر موجب شد تا ورودی دیگری در ضلع غربی ایجاد شود. در بالای این ورودی سنگ نبشته ای دیده می شود كه زمان ساخت مسجد را در تاریخ 1258هـ. ق نشان می دهد. روی این كتیبه سنگی افزون بر تاریخ ساخت و مرمت مسجد، ابیاتی نیز حك شده است. معماری این مسجد و سابقه تاریخی و فرهنگی روستای تورجان از اهمیت خاصی برخوردار است. مسجد جامع تورجان