مسجد آویهنگ کردستان همراه با عکس

.
مسجد آویهنگ کردستان همراه با عکس
.
مسجد آویهنگ کردستان همراه با عکس
این مسجد در مركز روستای ” آویهنگ” در دهستان ” ژاوه رود” غربی از بخش ” كلاترزان” شهرستان سنندج واقع شده است.مسجد آویهنگ شبستانی است كه در دو طبقه شكل گرفته است و تنها از نظر تعداد ستون های چوبی با مسجد رشید قلعه بیگی و میرزا فرج الله تفاوت دارد. (در هر دو ، شبستان در پشت بام قرار گرفته است.) مسجد دارای دو بخش است؛ یكی بخش قدیمی و بخش دیگر كه الحاقی است. بخش قدیمی یا همان طبقه نخست، شامل یك شبستان با محوطه مستطیل شكل، حوض خانه و یك اتاق ورودی است. بخش الحاقی در طبقه بالا، افزون بر یك شبستان مشابه طبقه همكف، دارای غسالخانه و یك اتاق است. ویژگی بارز تزیینات بنا، استفاده از قوس های نیم دایره متداول عصر قاجاریه است. سر ستون های چوبی با آیات قرآنی، تاریخ ساخت و نام خلفای مذهب اهل تسنن زینت یافته است. مسجد آویهنگ