دشت امیر آباد کردستان همراه با عکس

.
دشت امیر آباد کردستان همراه با عکس
.
دشت امیر آباد کردستان همراه با عکس
این دشت در شهرستان کامیاران واقع شده ، 6000 هکتار وسعت دارد . وسعت حوزه آبخیز آن حدود 310کیلومترمربع است . ‏ارتفاع متوسط دشت 1650 متر از سطح دریاست که تامین بخشی از آب مورد نیاز آن از محل چشمه ، چاه ، قنات و انتقال آب ‏توسط نهرهای سنتی صورت می گیرد . در این دشت رودخانه دائم امیرآباد و چند رودخانه فصلی جریان دارند . ‏ آدرس :این دشت در شهرستان کامیاران واقع شده ‏ دشت امیر آباد