معرفی هتل زد ثرو بای دی زینگ زد ثرو بای دی زینگ . معرفی هتل زد ثرو بای دی زینگ . معرفی هتل زد ثرو بای دی زینگ . میهمانان میتوانند در استخر روباز هتل ، به آبتنی بپردازند.اين هتل داراي 80 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
--------------------------------------------------------------------------
استخر:
- استخر روباز
اتاق های ویژه:
-----------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
خدمات:
--------------------------------------------------------------------------------------------
سایر امکانات:
- رستوران - پذیرش شبانه روزی
.
عکسهای هتل زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ
زد ثرو بای دی زینگ