منطقه گردشگری توسک + عکس

. منطقه گردشگری توسک + عکس . منطقه گردشگری توسک + عکس     منطقه گردشگری توسکستان در 18کیلومتری جنوب شرقی گرگان در مجاورت جاده زیبای گرگان شاهرود (توسکستان) بطول 45کیلومترواقع شده که وجود جاذبه های طبیعی(جنگل.ابشار.چشمه ساران فراوان وپیست برف بازی)جاذبه های تاریخی(کاروانسرای قدیمی قزلق ورباط سفید)مسافران زیادی را به این منطقه می کشاند. منطقه گردشگری توسک منطقه گردشگری توسک منطقه گردشگری توسک