زیارتگاه آق امام گلستان همراه با عکس

.
زیارتگاه آق امام گلستان همراه با عکس
.
زیارتگاه آق امام گلستان همراه با عکس
اين زيارتگاه بر قله ي كوه آق امام و در 6 كيلومتري ضلع شمالي شهرستان آزادشهر واقع شده است و متعلق است به حضرت محمد ابن زيد ابن اسماعيل ابن حسن بن علي بن ابيطالب ( ع ) كه با بردارش حسن معروف به ‹‹ داعي كبير ›› در سال 250 هـ . ق سلسله ي زيديه علويان را در طبرستان ( مازندران ) فعلي تشكيل دادند. زیارتگاه آق امام