غار پشمکی همراه با عکس

. غار پشمکی همراه با عکس . غار پشمکی همراه با عکس
این غار در ارتفاع 1199 متر از سطح دریا قرار دارد و دارای یک دهانه می‌باشد. این غار دارای 30 متر طول و 2 متر عمق است و در شهرستان رامیان در روستای پاقلعه قرار دارد. غار پشمکی