کوه تاورنراب گلستان همراه با عکس

. کوه تاورنراب گلستان همراه با عکس . کوه تاورنراب گلستان همراه با عکس   کوه تاورنراب (Tavarnarab) در جنوب شهر گرگان و در بالای سر روستایی به نام «زیارت» قرار دارد. فاصله این روستا از شهر در حدود 10 کیلومتر است. دامنه شمالی این کوه که مشرف بر شهر گرگان است پوشیده از جنگل است. جاده گرگان شاهرود که رشته کوه البرز را قطع می کند، از خط الرأس این کوه عبور می کند. آدرس :21 ‏کیلومتری جنوب شرقی گرگان کوه تاور نرآب کوه تاور نرآب