زرشک کوه گلستان همراه با عکس

. زرشک کوه گلستان همراه با عکس . زرشک کوه گلستان همراه با عکس   کوه نیمه جنگلی زرشک کوه در 24 ‏کیلومتری جنوب گرگان ودر فاصله7 کیلومتری شرق روستای حاج آباد واقع شده است. ارتفاع این کوه حدود2770 ‏متر و سرچشمه سوته رود و خاصه رود میباشد. آدرس :24 ‏کیلومتری جنوب گرگان زرشک کوه