بازارچه مرزی اینچه برون گلستان همراه با عکس

.
بازارچه مرزی اینچه برون گلستان همراه با عکس
.
بازارچه مرزی اینچه برون گلستان همراه با عکس
اینچه برون شهری مرزی در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان می باشد.شهر در منطقه شوره زارواقع شده و زمین های اطراف آن تحت تاثیر سیلابهای فصلی رودخانه اترک است لذا این شهر بر تپه قرار دارد که به زبان محلی به آن اینچه برون )به معنی باریکه و دماغه)می گویند.ساکنین این منطقه اغلب به دامداری و کشاورزی و تجارت می پردازند.اهمیت اینچه برون مربوط به استقرار اولین گردان روس می باشد که از طریق آن تسخیر و محاصره ترکمنستان میسر شد.همچنین بسیاری کالاهای مرزی در این منطقه وارد و به فروش می رسد. بازارچه مرزی اینچه برون