امامزاده شیخ شبان شهرکرد همراه با عکس

.
امامزاده شیخ شبان شهرکرد همراه با عکس
.
امامزاده شیخ شبان شهرکرد همراه با عکس
این امامزاده در روستای شیخ‌شبان؛ از توابع شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد .روستای شیخ شبان در فاصله 39 کیلومتری شمال غربی … … مختلفی است که از ایشان دیده شده بود. امامزاده شیخ شبان امامزاده شیخ شبان