عمارت آزاده قلعه چالشتر شهرکرد همراه با عکس

.
عمارت آزاده قلعه چالشتر شهرکرد همراه با عکس
.
عمارت آزاده قلعه چالشتر شهرکرد همراه با عکس
در اين بنا حاج مهدي خان آزاده چالشتري سكونت داشته و يكي از قديمي ترين بناهاي مسكوني استان محسوب ميگردد و داراي سه نوع بافت متمايز متعلق به ادوار زنديه تا معاصر ميباشد. معماري و تزئينات وابسته به آن و هنرهاي چوبي و ارسي و پنجره‌ها حكايت از چيره دستي هنرمندان اين ديار دارد. عمارت آزاده  قلعه چالشتر عمارت آزاده  قلعه چالشتر