قلعه داراب خان و محمد حسن خان شهرکرد همراه با عکس

.
قلعه داراب خان و محمد حسن خان شهرکرد همراه با عکس
.
قلعه داراب خان و محمد حسن خان شهرکرد همراه با عکس
اين بنا بر روي تپه اي مشرف به روستاي بارده به همت داراب خان و محمد حسن خان دو برادر از خوانين چهار لنگ بختياري در حدود 120 سال قبل توسط معماري زبده و چيره دست به نام استاد اسماعيل تركان ساخته شد. اين قلعه داراي پلاني مربع شكل، با 4 برج دايره‌اي و الگوي ساخت متقارن معكوس و همچنين (هشتي – اصطبل – حمام) مي باشد. . قلعه داراب خان و محمد حسن خان قلعه داراب خان و محمد حسن خان قلعه داراب خان و محمد حسن خان قلعه داراب خان و محمد حسن خان   نشسته سمت راست محمد حسن خان و سمت چپ داراب خان جهارلنگ بختیاری قلعه داراب خان و محمد حسن خان   محمد حسن خان چهارلنگ بختیاری قلعه داراب خان و محمد حسن خان