قلعه ابوالقاسم خان اردل شهرکرد همراه با عکس

.
قلعه ابوالقاسم خان اردل شهرکرد همراه با عکس
.
قلعه ابوالقاسم خان اردل شهرکرد همراه با عکس
قلعه اردل به دستور ابوالقاسم خان بختياري در اواخر دوره قاجاريه ساخته شده است. ساختمان اصلي داراي سه جبهه اصلي با ايوان‌هاي ستون دار در جهات شمال، جنوب، غرب و ابنيه جانبي در جهت مشرق بوده كه درسال 1355 بخش عمده اي از آ ن تخريب گرديده است. سرستونها، ستونها و سنگ قبور نفيس خوانين در اين بنا از بخشهاي قابل توجه مي باشند.