قلعه صمصام السلطنه شهرکرد همراه با عکس

.
قلعه صمصام السلطنه شهرکرد همراه با عکس
.
قلعه صمصام السلطنه شهرکرد همراه با عکس
اين قلعه به دست صدر اعظم ايران در دوره مشروطه نجفقلي خان ملقب به صمصام السلطنه که داراي ايوان و پيشخوان ستون دار سنگي است، در شلمزار 40 کيلومتري شهرکرد واقع گرديده است. مساحت اين قلعه حدود هزار متر مربع است. شكل بنا مستطيل بوده و در دو طبقه ساخته شده است، طبقه اول داراي چندين اتاق با پوشش طاق و تويزه و با خشت خام ساخته شده است و بسيار محكم و استوار باقي مانده است. جلو اين اطاق را ايواني با ستون هاي سنگي در بر گرفته است كه با نقوش حجاري‌شده گياهي ترئين شده است. طبقه دوم كه ايواني ستون‌دار مشابه طبقه همكف داشته است خراب شده و آثار زيادي از آن باقي نمانده است. قلعه صمصام السلطنه قلعه صمصام السلطنه قلعه صمصام السلطنه