قلعه چالشتر شهرکرد همراه با عکس

.
قلعه چالشتر شهرکرد همراه با عکس
.
قلعه چالشتر شهرکرد همراه با عکس
اين بنا در اواخر دوره قاجاريه احداث شده است .سردر قلعه با ارتفاع زياد ومعماري باشكوه توجه هربيننده اي رابه توانايي هنرمندان اين ديار معطوف ميدارد .دراين بنا تزئينات وهنرهاي منحصربفردي همچون ستون هاي سنگي با نقوش اسليمي ازاره هاي سنگي منقش به نقوش حيواني وگياهي ،آجرچيني، كروم بندي و… بكار رفته است .اندروني قلعه خدارحم خان عمارت ستوده نام دارد ،ازتاريخ حك شده برروي سرستون هاي عمارت چنين استنباط ميشودكه ساخت بنا تقريباً درحدودسال هاي 1323هـ-ق روبه اتمام بوده است. چالشتر که در 10 کیلومتری شهرکرد واقع شده است، سالها قبل از این که شهرکرد اعتبار یابد، مرکز حکومت نشین چهارمحال بود. قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر قلعه چالشتر