امامزاده هوگند بیرجند همراه با عکس

.
امامزاده هوگند بیرجند همراه با عکس
.
امامزاده هوگند بیرجند همراه با عکس
در فاصله حدود دوازده کیلومتری غرب بشرویه و در دامنه کوه مرکز زیارتی وجود دارد که به نام امام زاده محمد ابن اصغر هوگند معروف و مشهور است از سابقه و شخصیت مدفون در این محل هیچ اطلاع تاریخی در دست نیست و آنچه اهالی به آن اعتقاد دارند این است که این جا محل دفن یکی از اولاد موسی بن جعفر (ع) است. مرکز مزبور از قدیم الایام و در حال حاضر مامن زوار و مومنانی است که به عشق اهل بیت از نقاط همجوار برای زیارت به آن روی می آورند و در حال حاضر یک مرکز زیارتی و سیاحتی است. امامزاده هوگند امامزاده هوگند امامزاده هوگند امامزاده هوگند امامزاده هوگند امامزاده هوگند