آبگرم قوچارک بوشهر همراه با عکس

. آبگرم قوچارک بوشهر همراه با عکس . آبگرم قوچارک بوشهر همراه با عکس   این چشمه در مسیر جاده‌ بوشهر به بندرعباس در 5 كیلومتری جنوب غربی اهرم از شكاف سنگ‌های آهك مارنی از زمین خارج می‌شود. آب این چشمه در ردیف آب‌های سولفات كلسیم همراه با منیزیم زیاد و كلرور سدیم ولرم است.