رود خانه ی اهرم بوشهر همراه با عکس

. رود خانه ی اهرم بوشهر همراه با عکس . رود خانه ی اهرم بوشهر همراه با عکس   رود خانه ی اهرم : این رود از ارتفاعات ( کلمه ، فاریاب و خاییز ) سرچشمه گرفته و پس از مشروب کردن شهر اهرم از (تل احمدی ) می گذرد . ودر جنوب جزیره ی ( شیف ) به خلیج فارس می ریزد . آب این رود تلخ و غیر قابل شرب است . ( و از جمله رود های فصلی است ) رودخانه اهرم