جزیره جبرین بوشهر همراه با عکس

.
جزیره جبرین بوشهر همراه با عکس
.
جزیره جبرین بوشهر همراه با عکس
این جزیره در مجاورت سواحل بخش بردخون شهرستان دیر قرار دارد و فاصله آن تا بردخون حدود 13 کیلومتر است. این جزیره به شکل مستطیل بوده و دارای طول 12 کیلومتر و عرض 5 کیلومتر می‌باشد. آب و هوای این جزیره گرم و مرطوب و در حال حاضر خالی از سکنه است و زیستگاه پرندگان دریایی می‌باشد. این جزیره منشأ رسوبی دارد و گونه غالب گیاهی آن را درختچه تَهما و نوعی بوته شورپسند به نام منگک تشکیل می‌دهد که استفاده خوراکی دارد. این جزیره با نام‌های دیگری همچون تَهمادو و تَهمادون نیز شناخته می‌شود. جزیره جبرین جزیره جبرین جزیره جبرین جزیره جبرین جزیره جبرین جزیره جبرین جزیره جبرین جزیره جبرین