جزیره نخیلو بوشهر همراه با عکس

.
جزیره نخیلو بوشهر همراه با عکس
.
جزیره نخیلو بوشهر همراه با عکس
این جزیره در فاصله 5 الی 8 کیلومتری جزیره ام‌ الکرم واقع شده است. این جزیره در حال حاضر زیستگاه لاک‌پشت‌های خلیج فارس است و از نظر زیست محیطی حائز اهمیت می‌باشد زیرا همه ساله با شروع فصل بهار، پرندگان مهاجر برای تابستان‌گذرانی و زاد و ولد، به این جزیره مهاجرت می‌نمایند. در واقع ایجاد کلونی‌های بزرگ و زادآوری گسترده، از مشخصات بارز پرندگان در جزیره نخیلو می‌باشد. جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو جزیره نخیلو