پل شاه علی خوزستان همراه با عکس

.
پل شاه علی خوزستان همراه با عکس
.
پل شاه علی خوزستان همراه با عکس

این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۹۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بند شاه علي برروي نهرداريون در جنوب شوشتر و غرب امام زاده عبدالله واقع شده است.پل شاه علي از بناهاي ساساني است كه بر روي نهر داريون ساخته شده است و بهمراه پل بند لشكر در خارج از دروازه لشكر به سمت اهواز قرار داشت. اين پل توسط صخره سنگي بزرگي كه در ظلع شمالي پل قرار داشت به پل بند لشكر متصل بوده و بين دو حصار قديمي شهر و و حصار باغ شاه قرار گرفته بود. پل شاه علي در دوره صفوي مرمت شده است. «خواجه شاه علي» ماده تاريخ است كه بيانگر سال 1020 است. بند شاه علي بر روي نهر داريون در جنوب شوشتر و در غرب امامزاده عبدالله واقع است و پل شاه علي بر روي يكي از كانالهاي منشعب از نهر داريون ساخته شده كه آب باغ شاه را تامين مي كرد. اين پل ظاهراً عامل ارتباط بين شوشتر با روستاهاي جنوبي آن بوده است. در حال حاضر در كنار اين پل، پل جديدالاحداث ملت كه به سمت اهواز مي رود قرار دارد. پل شاه علي كه در حال حاضر چيزي در حدود 1متر از آن به زير زباله ها و خاك هاي اطراف رفته است، از زمان احداث پل جديد ارتباط بين اهواز و شوشتر كاملا بدون استفاده باقي مانده است. در پشت پل مذكور لوله هاي فاضلاب شهري قرار دارد كه به زير پل منتقل مي شوند. اين پل تا زمان پهلوي دوم استفاده مي شد. معماری طاقهاي ضربي شكل پل كه در حال حاضر 3 عدد از آنها باقي مانده از آجرهايي با ابعادcm 21*20 ساخته شده است وبدنه پل از سنگ لاشه و سنگ هاي صخره اي ساخته شده جنس ملات بكار رفته از جنس ملات ساروج مي باشد. متون تاریخی سفرنامه حاج نجم الملكمخارج بازسازي آنرا دولت در زمان حشمت الدوله و ساير بخرج ديوان آورده اند و ساخته اند و مخارج بازسازي آنرا دولت در زمان حشمت الدوله مشخص كرد و اين كار انجام نشد و خود رعايا چون كمال احتياج به اين پل دارند با چوب چيزي سر هم بندي كرده اند وآب در وقت طغيان آب اين چوبها را مي برد. پل شاه علی