آب انبار گرمسار سمنان همراه با عکس

. آب انبار گرمسار سمنان همراه با عکس . آب انبار گرمسار سمنان همراه با عکس   آب انبار گرمسار بزرگ‌ترین آب انبار شهرستان گرمسار می‌باشد و از بناهای بسیار جالب این ناحیه به شمار می‌رود. این آب انبار که از بناهای دوره قاجار می‌باشد، در ضلع شمالی مسجد جامع گرمسار بنا قرار دارد. منبع بزرگ و اصلی این آب انبار، که به صورت گنبد پله‌ای مدور آجری می‌باشد، در داخل کوچه بوده که به صورت میدانگاهی درآمده است. تعداد پله‌های مدور آن از ابتدای زمین تا ابتدای بادگیر 24 پله می‌باشد. عمق آبگیر آن حدود 14 متر بوده که به مدت 5 ماه از سال، آب آشامیدنی اهالی شهر و حومه آن را تأمین می‌کرده است. در رأس گنبد این آب انبار یک هواکش مکعبی شکل کوچک برای تهویه هوای داخل و خنک نگه داشتن آب داخل منبع تعبیه شده است. سردرِ بزرگ و طاق گهواره‌ای آب انبار مذکور در سمت بازار بوده که مسدود گردیده است. احتمال دارد این آب انبار در آینده به زورخانه تغییر کاربری دهد. آب انبار گرمسار