آرامگاه بایزید بسطامی سمنان همراه با عکس

. آرامگاه بایزید بسطامی سمنان همراه با عکس . آرامگاه بایزید بسطامی سمنان همراه با عکس   آرامگاه بایزید بسطامی مرکز شهر بسطام و شمال آرامگاه امامزاده محمد واقع شده است. آرامگاه این عارف بزرگ فاقد هر گونه تزئین و تکلف بوده و در حقیقت بی‌اعتنایی به مادیات و روح بیزاری از تجمل در این آرامگاه کاملاً نمایان است. وارستگی و بی‌نیازی بایزید حتی بعد از مرگ وی و گذشت بیش از 11 قرن در خاک مرقدش نیز اثر گذاشته است. بر روی مزار بایزید، یک سنگ مرمر قرار دارد که کلماتی از مناجات مشهور علی بن ابیطالب (ع) بر آن سنگ حک شده است. به طوری که از مفاد نوشته سنگ مذکور استنباط می‌شود، این سنگ متعلق به شخصی به نام قاضی ملک دیلمی که احتمال می‌رود یکی از وزیران یا حکام ایالت قومس بوده است ولی مشخص نیست به چه علت آن را روی قبر بایزید نصب کرده‌اند. در فاصله 4 متری غرب آرامگاه بایزید، صومعه بایزید واقع شده است. صومعه مذکور به صورت دو اطاق کوچک مشابه و متصل به هم، با سقف‌های کوتاه است. طول و عرض اطاق اول 1/5×2 متر و اطاق دوم 2×2 متر می‌باشد. دیوارها و سقف‌های صومعه دارای گچ‌بری‌های بسیار زیبایی است و مطالبی بر روی آن گچ‌بری شده است. دور محراب نیز کتیبه‌ای دیده می‌شود. آرامگاه بایزید بسطامی آرامگاه بایزید بسطامی آرامگاه بایزید بسطامی آرامگاه بایزید بسطامی