دریاچه سد كرسف زنجان همراه با عکس

. دریاچه سد كرسف زنجان همراه با عکس . دریاچه سد كرسف زنجان همراه با عکس   دریاچه سد كرسف يا سد امير در جنوب غربی روستای كرسف از توابع شهرستان خدابنده قرار دارد و از مسیر قیدار به همدان در مسیر فرعی به فاصله 3 کیلومتری، قابل دسترسی است. با توجه به سفال‌های کشف شده در اطراف روستا، قدمت تاریخی این سد به دوره ساسانیان می‌رسد که در دوره قاجار نسبت به مرمت سد اقداماتی صورت می‌گیرد. سد كرسف بر روی یکی از شاخه‌های رود قزل اوزن ساخته شده و از نوع سدهای وزنی است و با ارتفاع 15 متر دارای ظرفيت ذخیره حدود 5 ميليون مترمكعب آب برای مصارف كشاورزی است. این سد به لحاظ قدمت و تکنیک جمع‌آوری آب، به عنوان یک اثر ارزشمند به ثبت رسیده است. بقايای شكارگاه «امير جهانشاه خان افشار»؛ سركرده ايل افشار در اواسط دوره قاجار در ناحيه خمسه، مشرف بر این سد می‌باشد. دریاچه سد کرسف دریاچه سد کرسف