خانه / تور لحظه آخری / تور هند / دولت و سیاست رسانه ها رادیو و تلویزیون در هند – تور لحظه آخری

دولت و سیاست رسانه ها رادیو و تلویزیون در هند – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/nasaji-hend.jpg

 

دولت و سیاست رسانه ها رادیو و تلویزیون در هند – تور لحظه آخری

 

دولت و سیاست:


دولت هند، دولتی دمکراتیک است که توسط مجلس منتخب مردم تشکیل می شود و شامل دولت مرکزي و دولتهاي ایالتی است. هند داراي 28 ایالت و 5 منطقه فرمانداري تحت نظارت مرکز می باشد. هریک از ایالت ها از استقلال نسبی در اداره امور داخلی خود برخوردار بوده و داراي سروزیر، شوراي وزیران و مجلس ایالتی هستند که در جهت اداره امور ایالت خود داراي اختیارات نسبی می باشند تشکیلات این کشور بر اساس قواي سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه تنظیم شده است. رئیس جمهور که به صورت تشریفاتی است، توسط مجالس دوگانه لوك سابا و راجیا سابا انتخاب می شود.

 

مجلس لوك سابا داراي پانصد و چهل و پنج کرسی است و حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد، نخست وزیر را تعیین می کند و با احزاب ائتلافی هیئت دولت را تشکیل می دهد. قوه قضائی کشور که در راس آن دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و بیست و پنج قاضی است، قرار دارد و به همراه دادگاه هاي عالی هر ایالت داراي استقلال کامل است. کمیسیون انتخابات این کشور یک نهاد مستقل دولتی است که اختیار کامل در تشخیص شرایط برگزاري و نظارت کامل بر برگزاري انتخابات را دارد. حداقل سن قانونی راي دهندگان 18 سال است.


رسانه ها:   


رسانه هاي هند در بخش هاي چاپ و نشر، رادیو، تلویزیون، فیلم و شبکه اینترنتی بطور گسترده در سراسر هند فعال هستند. بخش عمده آن در دست بخش خصوصی و بخش بسیار کمی تحت نظر دولت هند است. بازار رسانه هاي هند بزرگترین بازار جهان است بیش از یکصد میلیون نسخه روزنامه در هفتاد هزار عنوان هر روز در سراسر هند به زبا نهاي مختلف این کشور انتشار می یابد و بیش از پانصد شبکه تلویزیونی که هفتاد کانال خبري را در بر دارد سراسر هند را تحت پوشش قرار داده است.momentnet


رسانه هاي چاپی:


اولین روزنامه مهم و فراگیر INDIA بنام بنگال گزت در تاریخ 1780 میلادي زیر نظر حکومت محلی انگلستان در ایالت بنگال و شهر کلکته انتشار یافت. در پی آن روزنامه هاي کلکته گزت، ایندیا گزت و مدرس کونر ( 1785 ) و بمبئی هرالد در سال 1822 به زبان گجراتی انتشار یافت. روزنامه تایمز آف ایندیا قدیمی ترین روزنامه در حال چاپ آسیاست که در سال 1838 میلادي تحت عنوان بمبئی تایمز و ژورنال بازرگانی توسط کمپانی بنت کولمن انتشار یافت. این کمپانی در سال 1961 چاپ روزنامه تایمز اقتصادي را بطور مستقل آغاز کرد.
بزرگترین کمپانی هاي رسانه هاي چاپی، گروه تایمز آف ایندیا، ایندین اکسپرس، هندوستان تایمز، هندو و آناندا بازار پاتریکا جزو مهمترین ارباب رسانه اي هند هستند. بزرگترین رسانه هند تایمز آف ایندیا است. این رسانه داراي شانزده انتشارات، پانزده چاپخانه، پنجاه و پنج مرکز فروش، هفت هزار نفر کارمند، پنج روزنامه سراسري که نزدیک به چهل و سه میلیون کپی روزانه منتشر م یکند. دو مجله اصلی و بیست و نه مجله فرعی که 2468 شهر را مورد پوشش قرار می دهد. تایمز همچنین داراي سی و دو مرکز رادیویی، دو کانال تلویزیونی خبري و یک کانال شیوه زندگی دارد. در آمد سالانه این گروه یک میلیارد دلار است.

رادیو:


در سال 1927 میلادي رادیو به عنوان ابزار جدید رسانه در هند معرفی شد و در عرض سه سال یعنی سال 1930 میلادي بطور فراگیر مورد استفاده قرار گرفت و شبکه سراسري رادیوي هند شکل گرفت در سال 1937 میلادي رادیوي هند به عنوان رادیو سراسري هند در همه مناطق هند قابل دسترسی شد. اولین رادیوي خصوصی توسط آقاي گوپال سوامی در سال 1936 میلادي در شهر میسور ایالت کارناتاکا راه اندازي شد اسم این کانال آکاش وانی است و در حال حاضر نیز در سیستم رسانه هاي هند فعال است آکاش به معنی آسمان و وانی به معناي صدا است و در کل به معناي صداي آسمانی است.


تلویزیون:


تلویزیون در سال 1959 میلادي با پخش زمان محدودي بعنوان بخشی از شبکه رادیو سراسري هند آغاز شد و از سال 1965 بصورت پخش کامل جایگاه خود را در میان رسان ههاي هند باز کرد و تحت عنوان دوردارشان همواره با رادیو سراسري هند زیر نظر وزارت اطلاعات و رسانه هاي هند قرار گرفت. این شبکه بعنوان تنها شبکه تلویزیونی هند تا سال 1991 در سراسر هند و به همه زبانهاي این کشور فعالیت می کرد. سال 1991 سال بازنگري اقتصاد هند بود و با سیاستگزار يهاي دولت و مجلس وقت بازار هند از انحصار داخلی بیرون آمد و اجازه دور رقابت به بازار بین المللی و شرکت هاي چند ملیتی داده شد که در همه سیستم هاي اقتصادي هند سرمایه گذاري نمایند.

 

اولین شبکه ها مانند سی.ان.ان، بی بی سی، سی ان بی سی (کانال اقتصادي) و پی.تی.وي و بدنبال آن روبرت مردوخ با شبکه کانال هاي استار به هند وارد شد دوردارشان نیز با توجه به تحولات بزرگ، سیستم جهانی شدن و مدرنیته را پذیرفت و با تاسیس هزار و چهارصد پایگاه در سراسر هند مقام چهارم شبکه تلویزیونی در جهان را بدست آورد علاوه بر کانا لهاي بین المللی و دوردارشان، شبک ههاي خصوصی زیادي در هند بوجود آمد و در کنار شبکه هاي دیگر در سراسر هند فعالیت م یکنند برخی از این شبکه بین المللی هستند شبکه اي.تی.وي از حیدرآباد نزدیک به یکصد و بیست و چهار کشور را تحت پوشش دارد. شبکه زي نیز از مهاراشترا است که در بسیاري از کشورهاي عربی، اروپایی و آمریکایی بیننده دارد. این شبکه ها علاوه بر دارا بودن زبان هاي بومی و انگلیسی در موضوعات مختلف مانند خبر، فیلم، برنامه هاي ورزشی، خانوادگی، اقتصادي و غیره داراي کانا لهاي ویژه اي هستند.

 

نکته جالب این است که برخی از شبک ههاي بی نالمللی خارجی که در هند فعال هستند از جمله شبکه استار در بیشتر کانا لهاي خود برنامه هاي سریال، مستند، مستند داستانی، خبري و ورزشی به زبان هندي و براساس فرهنگ و اجتماع هند پخش می کنند. سایر برنامه هاي این کانال ها که داراي جنبه هاي فرهنگی غربی است رواج چندانی ندارند. برخی دیگر از کانا لهاي تلویزیونی هند مربوط به جنا حهاي سیاسی است که تقریباً در هر ایالت و شهرهاي بزرگ برنامه هاي مختلف براي تبلیغ در کنار سایر برنامه ها از جمله خبر و گزارش پخش می کنند. گروه دیگري از کانال هاي تلویزیونی صرفا براي امور دینی و مذهبی است که در آن تنها به موضوعات معنوي، سخنرانی ها، پخش زنده مراسم و عبادات پرداخته می شود. به عنوان مثال یک کانال 24 ساعته مربوط به آئین سیک، تنها به پخش زنده مراسم و ادعیۀ معبد طلایی شهر امریتسر اختصاص دارد. در نهایت می توان شبکه هاي تلویزیونی هند را به دو دسته تقسیم نمود:

 


1 دولت ی 2 خصوصی شبکه هاي دولتی سراسري در هند 10 کانال می باشد و در هر ایالت نیز یک کانال استانی وجود دارد شبکه هاي خصوصی نیز به بیش از 500 شبکه می رسد که به صورت متنوع برنامه پخش می نمایند.

GOA

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *